Služby sociální prevence

 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Mezi služby sociální prevence patří:

 • Raná péče
 • Telefonická krizová pomoc
 • Tlumočnické služby
 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Kontaktní centra
 • Krizová pomoc
 • Intervenční centra
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Noclehárny
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace