1. setkání pracovních skupin - 11. a 13. 5. 2021

1. setkání pracovních skupin - 11. a 13. 5. 2021

V květnu 2021 se uskutečnila první série setkání "u kulatého stolu" v rámci plánování rozvoje sociálních služeb na Klatovsku. Mimo jiné na nich byly projednány silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení sociální oblasti na Klatovsku pro různé skupiny občanů a byla vytvořena vize dalšího rozvoje sociálních služeb.

Veškeré informace jsou uvedené v jednotlivých zápisech a prezentaci ke stažení níže. 

Zápis setkání k oblasti služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Příloha č.1 k zápisu pro oblast senioři a osoby se zdravotním postižením - SWOT a vize

Zápis setkání k oblasti služeb pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Příloha č. 1 k zápisu pro oblast děti, mládež a rodiny s dětmi - SWOT a vize

Zápis setkání k oblasti služeb pro osoby ohrožené soc. vyloučením

Příloha č. 1 k zápisu pro oblast osoby ohrožené soc. vyloučením - SWOT a vize

Prezentace ke stažení