Bydlení

Bydlení

Nemáte, jak platit nájem? Žijete v nevyhovujícím bydlení? Máte spory s pronajímatelem? Hrozí Vám vystěhování? Ocitli jste se na ulici?

 

Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Poradenství ohledně Vaší situace
Pomoc s přespáním

Pomoc s dočasným bydlením

Informace o sociálním bydlení

Žádost o městský či obecní byt směřujte na obecní či městský úřad dané obce, nebo na správu nemovitostí např.

Osoby se sníženou soběstačností mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Pomoc při nedostatku financí na zajištění potravin, oblečení apod.