DOTAZ:

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracíme s žádosti o poskytnutí informace o financování našich sdružených subjektů tělovýchovných jednot a sportovních klubů v roce 2011 - 2013 prostřednictvím vašeho úřadu

 

ODPOVĚĎ: