DOTAZ:

Dobrý den, pro účely elektronického výzkumu podle 106/199 o poskytnutí následujících informací pro zadavatele Město Klatovy. A) Objem veřejných zakázek malého rozsahu, zadaných Vaší institucí v letech 2011, 2012, a 2013. Tedy tři čísla, jedno pro každý rok. B) Informaci, zda Vaši instituce v letech 2011 – 2013 využívala k nákupu Dynamický nákupní systém.  C) Informaci , zda Vaše instituce v letech 2011 – 2013 využívala k nákupu elektronické tržiště veřejné správy.

ODPOVĚĎ:

A) objem VZMR v r. 2011 -26, v r. 2012 - 17, v r. 2013 - 23

B) naše instituce nevyužívala v letech 2011-2013 k nákupu dynamický nákupní systém

C) naše instituce nevyužívala v letech 2011-2013 k nákupu elektronické tržiště veřejné správy