DOTAZ:

Jako instituci Město Klatovy (územní samosprávný celek, tj. povinný subjekt, jež má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím) Vás žádám o poskytnutí informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Jedná se o celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných Vaší institucí v letech 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 (požaduji tedy šest souhrnných číselných údajů, sumy vysoutěžených částek v českých korunách v jednotlivých letech).

ODPOVĚĎ:

Celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu činily:
v roce 2006: 13 766 174,53 Kč včetně DPH
v roce 2007: 38 652 611,26 Kč včetně DPH
v roce 2008: 45 291 586,88 KČ včetně DPH
v roce 2009: 39 218 588,42 KČ včetně DPH
v roce 2010: 19 980 805,52 KČ včetně DPH
v roce 2011: 38 696 189,70 Kč včetně DPH