DOTAZ:

V rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro rokv2013 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2013. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2013-2015. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

ODPOVĚĎ:

1. Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu

Stávající objekt krytého plaveckého bazénu zůstane bez jakýchkoliv stavebních úprav. Z jižní strany bude provedena přístavba 18 x 34,5 m, na kterou bude navazovat terénní terasa. V rámci přístavby vzniknou dva nové samostatně oddělené bloky - zábava a lázně. Blok zábavy bude hlučnější zábavní částí s atrakcemi - tobogán, jeskyně, vlnobití, ostrov, vor, chrlič vody, dnové výpusti, trychtýř, lavice a protiproude plavání. Vznikne zde prostor na relaxační lůžka a židličky. Bazénové těleso bude proskleno a bude navazovat na venkovní terasu a solárium. Blok lázní bude klidovou relaxační částí v římském stylu s masážním bazénem s příjemnou teplou vodou, bočními masážemi, masážními lavicemi, whirpoolem hydromasážemi, whirpoolem s airmasážemi, vyhřívanými lavicemi a volně umístěným odpočinkovým prostorem. Lázně budou navazovat na saunu, páru a odpočívárnu. Projekt: Šumavaplan, spol. s r.o., náklady: 50 mil. Kč včetně DPH, výběrové řízení: cca 4/2013 - 6/2013, realizace projektu: 7/2013 - 11/2014.

2. Regenerace sadů Dr. K. Hostaše

Zpracovaný projekt se zabývá obnovou části Sadů Dr. K. Hostaše, které jsou součástí sadového okruhu historického jádra města Klatov. Záměrem zpracovaného projektu je parková úprava prostranství, která je snahou obnovení základních principů původní koncepce sadů. Zachovává členění jednotlivých parterů, přitom otevírá zajímavé výhledy z parku na dominanty města. Snahou je vytvoření takového prostoru, který by poskytoval zázemí jak obyvatelům města a jejich dětem, tak i turistům a návštěvníkům města i lidem třeba procházejícím. Cílem navrhuje vytvoření příjemného místa lákajícího k pobytu a odpočinku. Projekt: firma Přemysl Písař (Ing. Zdenka Krůsová), náklady: 8,1 mil. Kč včetně DPH, výběrové řízení: cca 4/2013 - 6/2013, realizace projektu: 1/2014 - 10/2015.

3. Opravy povrchů MK v Klatovech 2013

Dragounská ulice (úsek mezi ulicemi U Zastávky a Šumavská): odfřézování starého krytu vozovky v celé ploše, vybudování 11 ks nových uličních vpustí sloužících k odtoku dešťové vody včetně přípojek, položení nových konstrukčních vrstev vozovky s povrchem zAB, odebrání staré vrstvy chodníků, položení nových podkladních i konstrukčních vrstev chodníků z betonové zámkové dlažby nebo AB, srovnání stávajících obrubníků. Ulice U Zastávky: odfrézování starého krytu vozovky v celé ploše, vybudování 2 ks nových uličních vpustí sloužících k odtoku dešťové vody včetně přípojek, položení nových konstrukčních vrstev vozovky s povrchem zAB, odebrání staré vrstvy části chodníku, položení nových podkladních i konstrukčních vrstev tří částí chodníků z betonové zámkové dlažby nebo AB, srovnání stávajících kamenných obrubníků, zřízení místa pro přecházení. Bezručova ulice: odfrézování starého krytu vozovky v celé ploše, vybudování 6 ks nových uličních vpustí sloužících k odtoku dešťové vody včetně přípojek, položení nových konstrukčních vrstev vozovky spovrchem zAB, odebrání staré vrstvy chodníků, položení nových podkladních i konstrukčních vrstev chodníků s povrchem z AB, srovnání stávajících kamenných obrubníků. Chodník Dobrovského ulice: odebrání staré vrstvy chodníku, položení nových podkladních i konstrukčních vrstev chodníku s povrchem z AB, srovnání stávajících kamenných obrubníků. Chodník ke vchodu MŠ Wolkerova ulice: vybudování nového přístupového chodníku k zadnímu vchodu mateřské školy od Wolkerovy ulice položením nových konstrukčních vrstev s povrchem z AB. Autobusová zastávka Procházkova ulice: provedení autobusové zastávky v jízdním pruhu v Procházkově ulici, nástupiště AZ a přilehlé části chodníku se zřízením místa pro přecházení a úpravou nároží křižovatky. Autobusová zastávka Zahradní ulice: provedení autobusové zastávky v jízdním pruhu v Zahradní ulici a nástupiště AZ na přilehlém chodníku. Projekt: Macán projekce DS, s.r.o. (Klatovy), náklady: cca 8 mil. Kč včetně DPH, výběrové řízení: 01/2013 - 03/2013, realizace projektu: 03/2013 - 10/2013.

4. Luby — chodník podél silnice 1/27

Výstavba chodníku vextravilánu obce vmiste otevřeného příkopu, který bude zatrubněn. Zatrubnění bude sloužit k odvedení dešťových vod z chodníku i vozovky. Výstavbu veřejného osvětlení, úpravu silnice 1/27, zálivu autobusové zastávky včetně přístřešku. Součástí je též provedení veškerých dalších dokumentací, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, průzkumů a měření pro zdárné zahájení a dokončení veřejné zakázky, geodetické zaměření stavby a geometrický plán pro zaměření věcných břemen. Projekt: Macán projekce DS, s.r.o. (Klatovy), náklady: cca 10,5 mil. Kč včetně DPH, výběrové řízení: 02/2013 - 04/2013, realizace projektu: 07/2013 - 10/2013.