DOTAZ:

Prosím o kopie smlouvy či poskytnutí obchodních podmínek, která byla (které byly) uzavřena s vítězem veřejné zakázky na výstavbu optické sítě pro město Klatovy v uplynulých 5 letech.

ODPOVĚĎ:

Zaslána kopie Smluv o dílo, které byly uzavřeny s vítěznou firmou na základě výběrového řízení.