DOTAZ:

1) Kdy bylo příslušným stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí pro stavbu FVE.

2) Kdy bylo příslušným stavebním úřadem vydáno stavební povolení pro stavbu FVE.

3) Kdy byl vydán kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním dokončené stavby pro stavbu FVE a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

 

ODPOVĚĎ:

1) Dne 16.8.2010 nabyla účinnosti veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby nahrazující v souladu s ust. § 78 odst. 3 stavebního zákona územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

2) Dne 16.8.2010 nabyla účinnosti veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby nahrazující v souladu s ust. § 116 stavebního zákona stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

3) Dne 18.11.2010 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním výše uvedené stavby. Kolaudační souhlas není podle § 112 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím.