DOTAZ:

Žádám Vás o kopie veškerých stavebních a kolaudačních rozhodnutí a jím naroveň postavených rozhodnutí týkající se stavby č.p. 158 stojící na parcele č. St. 1010 v k.ú. Klatovy, jimiž nadepsaný odbor výstavby a územního plánování disponuje. Výše zmíněná rozhodnutí žádám pouze ke II. NP jmenované budovy.

 

ODPOVĚĎ:

Kopie rozhodnutí předány osobně.