1. Kolik členů má ve vaší obci (městě, městyse) zastupitelstvo?

27

 

2. Kolik kandidátů se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva ve volbách, které se konaly ve dnech 15. až 16. října 2010 (dále jen „volby“)

202

 

3. Jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu, vedeném dle § 28 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí?

(Do stálého seznamu se podle zákona zapisují pouze občané ČR, zapsaní v obci k trvalému pobytu.)

18538

 

4. Jaký byl ke dni těchto voleb celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu vedeného pro volby do zastupitelstev obcí?

(Do dodatku stálého seznamu se zapisuje na základě vlastní žádosti volič, který není státním občanem ČR, jestliže prokáže občanství členského státu EU a přihlášení se k trvalému pobytu v obci.)

0

 

5. Kandidoval ve volbách nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR? Pokud ano, kolik takových osob bylo?

NE

 

6. Byl ve volbách do zastupitelstva zvolen nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR? Pokud ano, kolik takových osob bylo?

0

 

7. Jaký je celkový počet osob starších 18 let s trvalým pobytem na území Vaší obce (města, městyse)?

18760

 

8. Kolik osob z tohoto počtu nemá státní občanství České republiky?

234

 

9. Kolik osob z počtu dle předchozího bodu je státním občanem některého z členských států Evropské unie?

61

 

10. Jaký je celkový počet osob starších 18 let s přechodným pobytem na území Vaší obce (města, městyse)?

0

 

11. Kolik osob z tohoto počtu nemá státní občanství České republiky?

0

 

12. Kolik osob z počtu dle předchozího bodu je státním občanem některého z členských států Evropské unie?

0