1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č.106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli ………. 0,- Kč
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací …………………………………………. 0,- Kč
   
2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně) ………………………….. 5
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto) ……………… 0