DOTAZ:

Žádám Vás jako představitele města/obce o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR jako dokument naší doby. Více na http://www.encyklopediecr.eu/ Proto Vás ve smyslu § 5 písmena b), žádám o popis aktuálního jmenného složení zastupitelstva města/ obce včetně politického zaměření.

ODPOVĚĎ:

V souladu s ust. § 6 zák. č. 106/1999 Sb. odkazuji na zveřejněnou informaci o složení zastupitelstva města: http://www.klatovy.cz/mukt/slozenizastupitelstva.asp