DOTAZ:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Město Klatovy

Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

ODPOVĚĎ:

Zaslány kopie kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2014.