Dotaz:

Žádáme o poskytnutí kopií vydaných stavebních povolení, včetně rozhodnutí o prodloužení jejich platnosti a rozhodnutí o případných změnách staveb před jejich dokončením, to vše ohledně staveb vodních děl "Měčín – centrální čistírna odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu".

Odpověď:

Zaslány 3 kopie rozhodnutí.