DOTAZ:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací o nakládání s odpadem ve městě Klatovy. Máme zájem porovnat účinnost vašeho systému třídění komunálních odpadů s obdobnými městy a výsledky zveřejnit. V případě, že by váš systém nakládání s komunálními odpady vykazoval výrazně zajímavých výsledků, pokusili bychom se jej více propagovat v rámci ČR.
Konkrétně žádám o poskytnutí informace o míře materiálového využití komunálních odpadů ve městě Klatovech za roky 2012, 2011 a 2010.

ODPOVĚĎ:

Produkce vybraných odpadů v letech 2010 - 2012 (v tunách)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150101

150102

150105

150107

200140

200301

200307

2010

489

173

1,4

225

702

2878

3493

2011

500

188

1,5

229

703

2906

3447

2012

515

193

1,5

241

455

2990

3503

Průměr

501

185

1,5

232

620

2925

3481