DOTAZ:

Žádám tímto Město Klatovy o poskytnutí smlouvy uzavřené mezi Městem Klatovy a společností AVE sběrné suroviny a.s., se sídlem Plzeň, Cvokařská 164/3, PSČ 301 00, IČ: 006 71 151 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 389 (dále jen „AVE sběrné suroviny").

ODPOVĚĎ:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že Město Klatovy nemá v současné době uzavřenou žádnou smlouvu se společností AVE sběrné suroviny a.s., IČ: 00671151 (půvozní jméno obchodní firmy: Západočeské sběrné suroviny a.s.). Smlouvy uzavřené v letech 1998 a 2004 mezi jmenovanými subjekty byly v roce 2005 "převedeny" na společnost Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. (IČ: 26378108), která vstoupila do postavení objednatele. Jedinným vlastníkem společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. je Město Klatovy