DOTAZ:

1. Název a IČ sukbejtu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-í) pro Vaši obec služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň.
Jmenovitě se jedná o:

a) službu svozu směsného komunálního odpadu (kat.č. 20 03 01),

b) službu svozu separovaných odpadů (papír - kat.č. 20 01 01, sklo - kat.č. 20 01 02, plasty - kat.č. 20 01 39),

c) službu svozu objemného odpadu (kat.č. 20 03 07),

d) službu svozunebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů, pokud jsou výše uvedené služby Vaší obci poskytovány,

e) službu zimní údržby komunikace,

f) službu letní údržby komunikace,

g) službu údržby veřejné zeleně.

2. Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu 1.

ODPOVĚĎ:

 

Služba

 

Název subjektu
poskytujícího službu

 

IČ subjektu
poskytujícího službu

 

Datum vypršení platnosti a účinnosti smlouvy

 

Svoz komunálního odpadu

 

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

 

26378108

 

Společnost Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. byla založena na základě usnesení zastupitelstva města dne 30.3.2004, přičemž město Klatovy je jediným zakladatelem společnosti v pozici jediného společníka. Mandátní smlouva mezi městem Klatovy a Odpadovým hospodářstvím Klatovy, s.r.o. je uzavřena na dobu neurčitou počínaje 1.12.2004 a účastníci ji mohou vypovědět podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

 

 

Svoz separovaných odpadů

 

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

 

26378108

 

Svoz velkoobjemových odpadů

 

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

 

26378108

 

Svoz nebezpečných odpadů

 

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

 

26378108

 

Zimní údržba komunikací

 

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

 

00074942

 

Technické služby města Klatov jsou příspěvkovou organizací města Klatov. Pro město Klatovy spravují komunikace, veřejné osvětlení, světelnou signalizaci a zajišťují další činnosti s touto problematikou související. Udržují veřejnou zeleň města Klatov včetně její obnovy. Spravují veřejná sportoviště a rekreační zařízení (krytý plavecký bazén, letní lázně a autocamping). Provozují krematorium a pohřební službu, spravují městské hřbitovy a hřbitovy spádových obcí.

 

Letní údržba komunikací

 

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

 

00074942

 

Údržba veřejné zeleně

 

Technické služby města Klatov, příspěvková organizace

 

00074942