DOTAZ:

a) Je na pozemku p.č.2625/3 veden drobný vodní tok IDVT 10249324. b) Případně od kdy je na tomto p.č. 2625/3 veden (datum). c) Kým byl povolen (případně kopii povolení)

ODPOVĚĎ:

V souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy převedením do státních podniků Povodí a do státního podniku Lesy České republiky byl vydán Metodicky pokyn pod Čj. 31501/2010-10000 ze dne26.11.2010 a zároveň příkaz ministra zemědělství Čj.3150/20100-1000 ze dne 26. 11. 2010 - viz příloha Metodický pokyn i Příkaz ministra byly zveřejněny vyvěšením na úředních deskách (fyzicky i elektronicky) všech obecních úřadů ve správním obvodu ORP Klatovy - dle požadavku Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru ŽP ze dne 15. 12. 2010 - viz příloha.

V článku č. 4 Postup a způsob zveřejnění informací je uvedeno, že přehled veškerých vodních toků s vyznačením jejich správy bude od 1. 1. 2011 trvale zveřejněn na Vodohospodářském informačním portálu (www.voda.gov.cz) v sekci evidence ISVS/vodní toky. Dle uvedeného informačního portálu se na p.p.č. 2625/3 v k.ú Janovice nad Úhlavou nachází vodní tok IDVT 10249324 ve správě Povodí Vltavy s.p. - viz příloha. Co se týče našeho sdělení ve věci vyhledání dokladů v archivu, omlouváme se za uvedení nesprávného data 12. 7. 2012, k němuž došlo při přepisu. Správné datum sdělení je 9. 1. 2013.