DOTAZ:

a) Zda je na pozemku p.č. 2625/3 veden (evidován) drobný vodní tok IPVT 10249324 – od kdy (datum) a přiložte patřičnou kopii, kdy byl vámi zaregistrován.

b) Kdo žádal o změnu kultury pozemku p.č. 2625/3 a doložte kopii žádosti včetně data žádosti, a kdo tuto změnu povolil včetně kopie.

c) Další informace ohledně předmětné stavby.

 

ODPOVĚĎ:

a) Zdejší vodoprávní úřad není kompetentní k registrování vodních toků.

b)Zdejší vodoprávní úřad rovněž není kompetentní ke změně kultury.

c) Co se týče informace ohledně stavby melioračního odvodňovacího kanálu, Vám bylo sděleno, že ve zdejších archivních dokumentech nebyly nalezeny žádné doklady k předmětné stavbě.