DOTAZ:

a) Je na pozemku p.č.2625/3 veden drobný vodní tok IDVT 10249324.

b) Případně od kdy je na tomto p.č. 2625/3 veden (datum).

c) Kým byl povolen (případně kopii povolení)

 

ODPOVĚĎ:

a) Zdejší vodoprávní úřad není kompetentní k registrování vodních toků.

b) Dle výše zmiňovaného Vodohospodářského informačního portálu je na pozemku p.č. 2625/3 evidován drobný vodní tok – IDVT 10249324. 

c) Opakovaně sdělujeme, že zdejší vodní úřad nepovoloval žádnou změnu kultury.