DOTAZ:

Žádám o poskytnutí informací v následujícím rozsahu:

Část první:

Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy,
Vaše PSČ
Další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy - přidružené obce

Část druhá - Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy

Příslušný finanční úřad
Příslušný úřad práce
Příslušný katastrální úřad
Příslušný soud
Příslušná služebna Policie ČR
Příslušné statní zastupitelství
Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální)
Spádová nemocnice
Příslušná pobočka ČSSZ
Příslušná hygienická stanice
Příslušná pobočka SZPI
Příslušný celní úřad
Příslušný krajský úřad (prosím vynechejte, pokud je Váš orgán krajským úřadem)

 

ODPOVĚĎ:

Část první: Název uzemni samosprávy
Název orgánu: Městský úřad Klatovy, nám. Miru 62
PSČ: 339 01
Spádová PSČ: 339 01

Část druhá: Místně příslušné instituce
Finanční úřad: Finanční úřad Klatovy
Úřad práce: Úřad práce Klatovy
Katastrální úřad: Katastrální úřad Klatovy
Soud: Soud Klatovy
Policie ČR: OO PČR Klatovy
Státní zastupitelství: Státní zastupitelství Klatovy
Hasičský záchranný sbor (profesionální): HZS - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Nemocnice: Klatovská nemocnice,a.s.Plzeňského kraje, pracoviště Klatovy
Pobočka ČSSZ: ČSSZ Klatovy
Hygienická stanice: Hygienická stanice Klatovy
Pobočka SZPI: SZPI Plzeň
Celní úřad: celní úřad Klatovy
Krajský úřad: KÚ Plzeňského kraje