Seznam a charakteristika okrsků - příloha koordinační dohody

(mapa okrsků)

 

Funkce velitele okrsku (okrskář) byla zavedena u MP Klatovy v polovině devadesátých let, kdy došlo k prvnímu navyšování počtu strážníků městské policie. Čtyřem strážníkům z pěší pořádkové služby byly přiděleny jednotlivé městské části. Důvodem byla větší ochrana veřejného pořádku a hlavně potřeba hovořit s občany, získávat od nich poznatky a podněty, vyřizovat jejich žádosti. Vlivem rostoucího provozu vozidel a pohybu osob v centrální části města se výkon služby strážníků pěší pořádkové služby (okrskářů) stále více soustřeďoval v centru města. Určení strážníci tak mohly kontrolovat své okrsky stále méně.                              

 

Po roce 2001 byla provedena reorganizace služeb strážníků MP. Jsou rozděleni do čtyřech pracovních skupin po pěti strážnících. Slouží se čtyřdenní turnusy - 2 denní směny, 2 noční směny po 12 hodinách a čtyři dny volno. Strážník - okrskář je jeden ze strážníků dvoučlenné motorizované hlídky, který si svůj okrsek během směny zkontroluje.                                        

 

Město Klatovy podepsalo s Policií České republiky koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Dle této dohody je město rozděleno do čtyřech okrsků (A,B,C,D) téměř totožných v hranicích jednotlivých městských částí. Každý okrsek, který má svoji vlastní charakteristiku, má na starosti skupina skládající se ze tří příslušníků PČR a jednoho strážníka městské policie.                                                  

 

Charakteristika okrsku „A“        

Jedná se o okrsek, který je tvořen I. čtvrtí města, kam patří střed města a k němu přilehlé ulice: Balbínova, Křížová, Denisova, Jiráskova, Václavská, Tyršova, Plánická, Pavlíkova, Kpt. Jaroše, Dobrovského, Zlatnická, Podbranská, Vídeňská, Divadelní, Vančurova, Randova, Čs. legií, Komenského, Pražská, Plzeňská a Krameriova.

 

V centru města jsou koncentrovány banky, restaurace, lékárny, prodejny a provozovny.   

Dále se zde nachází i řada organizací a institucí působící ve sféře politického a kulturního života.

 

V tomto úseku dochází k častému výskytu porušování veřejného pořádku a majetkové trestné činnosti. Toto je zapříčiněno především koncentrací většího počtu lidí, a to jednak obyvatel zdejšího města, tak i turistů, což umožňuje pachatelům dopouštějících se protiprávního jednání větší anonymitu.

 

Za tento okrsek zodpovídají:

prap. Stanislav Dvořák - vedoucí okrsku (OO PČR), tel. 974 334 654, ktoo@mvcr.cz

prap. Jan Kaňák (OO PČR), prap. Pavel Sládek (OO PČR)  

pprap. Martina Běčáková (DI PČR), ktdi@mvcr.cz

pprap. Ondřej Gabriel (MP), tel. 376 347 207, mpolicie @ mukt.cz, linka tís. volání 156

 

 

Charakteristika okrsku „B“

Jedná se o okrsek, který je tvořen II. a V. čtvrtí města a obcemi Štěpánovice, Slavošovice,  Pihovice a Točník. V těchto částech města je koncentrace průmyslové výroby, ubytovny, hotely a restaurace, prodejny provozovny sportovní objekty a nově vzniklá průmyslová zóna.

Dále se zde pak nachází i řada organizací a institucí působících ve sféře politického a kulturního života.         

V tomto úseku dochází často k páchání majetkové trestné činnosti, což je zapříčiněno především větší koncentrací průmyslových objektů, sítí prodejen a jiných provozoven. Značný podíl má na tom i umístění sídlištní zástavby, která může být využívána k anonymitě a nekontrolovatelnému pohybu pachatelů.

Součástí tohoto okrsku jsou i zahrádkářské kolonie a chatové oblasti na okraji města - „Harfa“, „Markyta“, „Třešňovka“.             

 

Za tento okrsek zodpovídají:       

prap. Luboš Spolvind - vedoucí okrsku (OO PČR), tel. 974 334 654, ktoop@mvcr.cz

prap. Zdeněk Vilčák (OO PČR), pprap. Petra Syslová (OO PČR)  

vstržm. Tomáš Bouda (DI PČR), ktdi@mvcr.cz

vstržm. David Vereš (MP), tel. 376 347 207, mpolicie @ mukt.cz, linka tís. volání 156

                        

 

Charakteristika okrsku „C“    

Jedná se o okrsek, který je tvořen III. a VI. čtvrtí města a obcemi Beňovy, Kal, Tajanov a Tupadly. V těchto částech města se nachází organizace a instituce působící ve sféře politického, kulturního a sportovního života. Je zde koncentrace průmyslové výroby, jsou zde hotely, ubytovny, restaurační zařízení, prodejny, provozovny supermarkety a sportovní areály. V obcích, které jsou součástí tohoto úseku, se nachází objekty a areály zemědělské výroby.   

 

V tomto úseku dochází často k páchání majetkové trestné činnosti, a to jak v uvedených městských částech, tak i v obcích, kde jsou umístěny zemědělské objekty. Zde je pak páchána trestná činnost především formou krádeží kovů a pohonných hmot.  

 

V městských částech tohoto úseku je to pak způsobeno umístěním rozsáhlé sídlištní zástavby a rodinných domů, která může být příčinou anonymity a nekontrolovatelného pohybu potencionálních pachatelů protiprávního jednání.                                                       

Součástí tohoto okrsku je i zahrádkářská kolonie a chatová oblast „ Pod Hůrkou“.

Rizikovými objekty v tomto úseku jsou i zařízení Technických služeb města Klatov, a to zimní stadion a plavecký bazén. 

 

Za tento okrsek zodpovídají:

prap. Miloš Ryneš - vedoucí okrsku (OO PČR), tel. 974 334 654, ktoop@mvcr.cz

prap. Lukáš Toušek  (OO PČR), pprap. René Kasa (OO PČR)

pprap. Pavel Čuban (DI PČR), ktdi@mvcr.cz

prap. Karel Steininger (MP), tel. 376 347 207, mpolicie @ mukt.cz, linka tís. volání 156

 

 

Charakteristika okrsku „D“  

Jedná se o okrsek, který je tvořen IV. čtvrtí města a obcemi Sobětice, Činov, Kosmáčov a Lažánky. V tomto úseku je koncentrace průmyslové výroby a služeb, především v bývalých kasárnách na Plánické ulici. Jsou zde hotely, ubytovny, restaurační zařízení, prodejny provozovny a supermarkety. Součástí tohoto úseku jsou uvedené obce, kde je soustředěna zemědělská výroba a zemědělské areály.  

 

V tomto úseku dochází často k páchání majetkové trestné činnosti, a to jak v uvedených městských částech, tak i v obcích, kde jsou umístěny zemědělské objekty. Zde je páchána trestná činnost především formou krádeží kovů a pohonných hmot.   

Součástí tohoto okrsku jsou i zahrádkářské kolonie na okraji města - „Hájišťata“, „Činov“ a „Za Kasárny“.    

Rizikovými objekty v tomto úseku jsou Mlékárna Klatovy a.s., Drůbežářský závod Klatovy a.s., Pekárny a cukrárny Klatovy a.s. a Silnice Klatovy a.s.

 

Za tento okrsek zodpovídají: 

prap. Rostislav Presl - vedoucí okrsku (OO PČR), tel. 974 334 654, ktoop@mvcr.cz

prap. Karel Ryba (OO PČR), pprap. Oldřiška Kasová (OO PČR)

prap. Michal Rubáš (DI PČR), ktdi@mvcr.cz

pprap. Jan Pavlík (MP), tel. 376 347 207, mpolicie @ mukt.cz, linka tís. volání 156