Placená parkoviště

Pro účely organizování dopravy na území města vydává Rada města Klatov dle zákona  č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Klatov.

Dne 19. 1. 2016 schválila Rada města Klatov změnu tohoto nařízení - Nařízení města Klatov č. 2/2022, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov. Důvodem této změny je umožnění výhodného krátkodobého stání na náměstí Míru pro využití služeb, které jsou zde soustředěny. Pro tyto potřeby je vyčleněno 32 parkovacích míst ve spodní části náměstí.

Dle tohoto Nařízení jsou vymezeny oblasti města, ve kterých lze použít parkoviště za úhradu.

Zpoplatnění na parkovištích se týká doby pondělí – pátek od 8.00 do 18.00 hodin, sobota od 8.00 do 13.00 hodin, neděle bez zpoplatnění.

Jsou vymezeny zóny podle atraktivity A, B a C.

Zóna Anáměstí Míru – platba za prvních 30 minut 10,- Kč, za první a každou další započatou hodinu 20,- Kč.

Nově zóna A1: tzv. „Modrá zóna“ (severní část náměstí - vodorovné značení provedeno modrou barvou) - platba za prvních 30 minut 1,- Kč, za první a každou další započatou hodinu 20,- Kč. Pro tuto službu je upraven pouze parkovací automat umístěný před OD Baťa 

Zóna B: Rybníčky u samoobsluhy, Rybníčky u hotelu Beránek, Podbranská, Jiráskova u hradebKomenského – platba za prvních 30 minut 5,- Kč, za první a každou další započatou hodinu 10,- Kč, paušál za jeden kalendářní den 60,- Kč.

Autobusy v Jiráskově ulici – platba za první a každou další započatou hodinu 20,- Kč.

Zóna Cu poštyu kulturního domu – platba za první a každou další započatou hodinu 5,- Kč, paušál za jeden kalendářní den 30,- Kč.

Ostatní parkoviště ve městě Klatovy jsou bezplatná.

 

Na parkovištích náměstí Míru a u pošty jsou vyhrazena určitá parkovací místa pro motorová vozidla s parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Zde mohou parkovat tato vozidla na parkovací kotouč po dobu uvedenou na dodatkové tabulce bezplatně. Pokud překročí dobu stanovenou na dodatkové tabulce, podléhá parkování zpoplatnění.

 

Městský úřad Klatovy
Hospodářský odbor