Město a úřad

Od pondělí 1. července bude, stejně jako v loňském roce, posílena městská hromadná doprava 🚌 o linku č. 3 k Městským lázním 🏊‍♀️, a to po dobu letních prázdnin.
Návštěvníci této povedené akce si mohli nechat zdarma změřit např. krevní a nitrooční tlak, index tělesné hmotnosti či nechat si namasírovat tělo.
V jezuitském komplexu proběhne tradiční barokní slavnost s bohatým programem.
Ve středu 19. června 2024 se v areálu kasáren v Klatovech koná "Den otevřených dveří 142. praporu oprav".
Od 1.7. do 15.10.2024 bude probíhat oprava zpevněných ploch u krematoria.
Dnes 17. června 2024 jsme uctili památku 73 popravených ve Spáleném lese u Klatov a u památníku v Singrově vile.
V rámci realizace stavby „I/27 Klatovy – přeložka“ (hlavní investor akce Ředitelství silnice a dálnic ČR, provádějící firma SILNICE GROUP a.s.) dojde v sobotu 15.06. k úplné uzavírce silnice č. II/186 a k úplné uzavírce sil. č. III/1861
Návštěvnost lesa, mimo konkrétní místo těžby, není omezena. Žádáme tímto návštěvníky o zvýšenou opatrnost a děkujeme za pochopení.