Digitální povodňový plán

 

Město Klatovy zpracovává Digitální povodňový plán, jehož součástí jsou i plány nemovitostí ohrožených povodněmi. Vlastníci těchto nemovitostí budou osloveni dopisem včetně zjišťovacího dotazníku od zpracovatele Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., pobočka České Budějovice. Žádáme o vyplnění zejména kontaktních informací na majitele a uživatele nemovitosti, počtu osob, zvířat a dalších informací potřebných pro zajištění účelné a rychlé pomoci v případě povodní a koordinace činnosti záchranných složek.
Předem děkujeme za spolupráci.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru životního prostředí