Svolání povodňové komise - 1.6.2024

 ⛈V sobotu 1.6.2024 byla v ranních hodinách svolána pracovní skupina povodňové komise.⛈

Stav vody na Úhlavě v Tajanově dosáhl v 10:20 hod. 1. stupně povodňové aktivity a taktéž i Drnový potok u Kauflandu v 10:10 hod.
Poldr na Mochtínském potoce je momentálně v normě. V Lubech u hřiště došlo opakovaně ke zvednutí stavidla na jezu a uzavření cyklostezky po sklopení zábradlí mostku KT-13.
Jednotka SDH Luby odstraňuje naplaveniny od mostků a monitoruje nebezpečná místa.
V rámci ORP řešen 2. stupeň povodňové aktivity v Běšinech.
Byl vyrozuměn zástupce ORP Přeštice.
👉Aktuální informace o průtocích naleznete zde: https://hydro.chmi.cz/hpps/
👉Aplikaci Indikátor přívalových povodní pak zde: https://experience.arcgis.com/.../f7ada465fba941399057cb.../

Mgr. Michael Nový, povodňová komise