Výtvarná soutěž a výstava "Rodina je můj domov"

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví uspořádal výtvarnou soutěž pro žáky 4. tříd základních škol na Klatovsku pod názvem 👉„Rodina je můj domov“. 👈
Od pondělí 10. června můžete výstavu navštívit v prostorách zdejšího Infocentra. Ocenění a pěkné dárky si z rukou pánů místostarostů Ing. Václava Chrousta a Ing. Martina Kříže odneslo 5 dětí jak z místních, tak i mimoklatovských škol. Tématem výstavy jsme chtěli upozornit na význam a hodnotu rodiny, jelikož všechny děti takové štěstí nemají. Součástí výstavy je i prezentace náhradní rodinné péče, kde zájemci mohou získat základní informace. Potěšit se z obrázků můžete minimálně do konce června.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zúčastněným základním školám za spolupráci. 🙏