🚧 Rekonstrukce mostu u hlavní pošty v Klatovech... 🚧

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali, že od ❗15. července do 15. listopadu 2024❗ proběhne rekonstrukce mostu u hlavní pošty v Klatovech.
Rekonstrukce bude zahrnovat instalaci prefabrikované předpjaté nosné konstrukce s jedním mostním polem. Tato nosná konstrukce bude uložena na nově vybudované úložné prahy, které navazují na stávající nábřežní zdi. Součástí nového mostu budou také architektonické prvky, konkrétně prefabrikované UHPFRC římsy.
Vodovodní a plynové potrubí, které se původně nacházelo po obou stranách mostu, bylo předem přeloženo pod koryto Drnového potoka. Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky mostu a objízdné trasy budou řádně vyznačeny.

👍Děkujeme vám za trpělivost a pochopení během této doby. 👍

Tomáš Denk – hospodářský odbor