🚧 Rekonstrukce inženýrských sítí a ulice Krameriova🚧

 


Vážení občané,
rádi bychom vás informovali, že firma GASSPO spol. s r.o. bude od 15. července do 29. září 2024 provádět stavební práce v souvislosti s realizací akce "REKO MS KLATOVY - Krameriova ul., Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek" v ulici Krameriova včetně křižovatek s ulicemi Křížová, Čsl. legií a Václavská v Klatovech pro investora GasNet Služby, s.r.o.

Zároveň v této době bude firma VAK SERVIS s.r.o. provádět pro investora město Klatovy výměnu vodovodu a kanalizace. Konečná oprava povrchu bude dokončena do 29. listopadu 2024. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky uvedené komunikace.

Firma GASSPO spol. s r.o. bude vlastníky nemovitostí v této lokalitě písemně informovat o provádění prací.

Děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení během této doby.

Jaroslava Valešová – hospodářský odbor