12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) může Město Klatovy požadovat úhradu. Výše úhrady se stanoví dle sazebníku:

 

1. Náklady na pořízení kopií, tisk a skenování dokumentů

 

Kopírování a tisk

Formát

Provedení

Jednostranně

Oboustranně

A4

barevně

12 Kč

23 Kč

A4

černobíle

3 Kč

5 Kč

A3

barevně

23 Kč

45 Kč

A3

černobíle

4 Kč

6 Kč

Skenování

Formát

Jednostranně

Oboustranně

A4

2 Kč

3 Kč

A3

3 Kč

4 Kč

 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

CD/DVD disk – 20 Kč

Jiný nosič – individuální kalkulace podle pořizovací ceny

 

3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Hodinová sazba za práci spojenou s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací – 320 Kč

 

V případě, že bude Město Klatovy požadovat úhradu za poskytnutí informace, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady a způsobem jejího vyčíslení žadateli před poskytnutím informace.