15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ.

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) může Město Klatovy požadovat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

mzdové náklady - 155,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací (§ 17 odst. 1), tzn. zejména v případech shromáždění a prověření velkého množství dokumentů, dílčích údajů apod.
materiálové náklady - 2,- Kč za každý list pořizované fotokopie
náklady na technický nosič CD, DVD – 10,- Kč
doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty

V případě, že bude Město Klatovy požadovat úhradu za poskytnutí informace, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady a způsobem jejího vyčíslení žadateli před poskytnutím informace. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na odboru, který informaci poskytne nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ