POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2016 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2016

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2016

 

Městský úřad Klatovy – 1. 11. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 11. 2016 na žádost týkající se informace o ČOV.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 21. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o ČOV.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 11. 2016 - čj. ST/195/16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Městský úřad Klatovy – 12. 10. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 10. 2016 na žádost týkající se informace o veřejnoprávních smlouvách.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o veřejnoprávních smlouvách.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 10. 2016 - čj. T/380/16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 12. 10. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 10. 2016 na žádost týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 10. 2016 - čj. ST183/16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 12. 10. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 10. 2016 na žádost týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 22. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 10. 2016 - čj. ST181/16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Městský úřad Klatovy – 12. 10. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 10. 2016 na žádost týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 20. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 10. 2016 - čj. ST177/16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Městský úřad Klatovy – 26. 09. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22. 9. 2016 na žádost týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 9. 9. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o případu dopravního přestupku.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 9. 2016 - čj. ST173/16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 30. 06. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 6. 2016 na žádost týkající se informace ohledně kopie územně plánovacích podkladů, kopie rozhodnutí , kopie zápisů z jednání.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 20. 6. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kopie územně plánovacích podkladů, kopie rozhodnutí , kopie zápisů z jednání.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 6. 2016 - čj. ORM/2571/16/Sl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 03. 06. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 5. 2016 na žádost týkající se informace ohledně nájemních smluv.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace ohledně ohledně nájemních smluv.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 5. 2016 - čj. ORM/2061/16/Ka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Městský úřad Klatovy – 05. 05. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 5. 2016 na žádost týkající se informace ohledně veřejných zakázek na stavební práce.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 28. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace ohledně veřejných zakázek na stavební práce.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 5. 2016 - čj. ORM/1795/16/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Městský úřad Klatovy – 25. 04. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 4. 2016 na žádost týkající se informace o pokácení stromů v MŠ Koldinova.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 15. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o pokácení stromů v MŠ Koldinova.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 4. 2016 - čj. T/175/16.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 20. 04. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 4. 2016 na žádost týkající se informace o softwaru, který používáme pro vedení spisové služby.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 15. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o softwaru, který používáme pro vedení spisové služby.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 4. 2016 - čj. OVV/1185/16.
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 20. 04. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 4. 2016 na žádost týkající se formátu uchovávávní datové zprávy.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 13. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se formátu uchovávávní datové zprávy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 4. 2016 - čj. OVV/1183/16.
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 20. 04. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 4. 2016 na žádost týkající se podoby a délky uchovávávní datové zprávy.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 5. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se podoby a délky uchovávávní datové zprávy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 4. 2016 - čj. OVV/1013/16.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 27. 03. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 3. 2016 na žádost týkající se podoby a délky uchovávávní datové zprávy.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 5. 4. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se podoby a délky uchovávávní datové zprávy.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 4. 2016 - čj. OVV/1018/16.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 27. 03. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 3. 2016 na žádost týkající se počtu žadatelů o doplnění informací dle §14 odst. 2 písm. d) ZSZ.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 23. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu žadatelů o doplnění informací dle §14 odst. 2 písm. d) ZSZ.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2016 - čj. T/147/16.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Městský úřad Klatovy – 18. 03. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 3. 2016 na žádost týkající se seznamu všech došlých faktur od roku 2010 do 2015.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 4. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se seznamu všech došlých faktur od roku 2010 do 2015.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 3. 2016 - čj. FO/450/16/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Městský úřad Klatovy – 10. 03. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 3. 2016 na žádost týkající se orientačního průzkumu kontaminace území kolem objektu p.č. 4926.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 2. 3. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se orientačního průzkumu kontaminace území kolem objektu p.č. 4926.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem a poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2016 - čj. ŽP/2173/16/Le.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 12. 02. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 2. 2016 na žádost týkající se investičního plánu města pro rok 2016.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 5. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se investičního plánu města pro rok 2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 2. 2016 - čj. ORM/574/2016/Val. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 20. 01. 2016 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 1. 2016 na žádost týkající se investičního plánu města pro rok 2016.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11. 1. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se investičního plánu města pro rok 2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 1. 2016 - čj. ORM/224/2016/Val.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ