PROJEKT: „SMÍŠENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MERCANDINOVÝCH SADECH" | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PROJEKT: „SMÍŠENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MERCANDINOVÝCH SADECH

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Projekt: „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech"


Předmětem projektu s názvem „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech" je výstavba a rekonstrukce smíšených stezek pro chodce a cyklisty. Tento záměr je součástí druhé etapy obnovy historického parku. Autorem obnovy areálu Mercandinovýchsadů a zpracovatelem projektové dokumentace je architekt Jakub Chvojka. Projekt navazuje na I. etapu obnovy vegetace, která zahrnovala ošetření, kácení a výsadby stromů i keřů. Druhá etapa zahrnuje především obnovu osvětlení, mobiliáře, drobné architektury a především cestní sítě vč. cyklostezek. Návrh cestní sítě je koncipován tak, aby vyhovoval pobytu lidí v parku a zároveň, aby cesty obsloužily hlavní tranzitní směry. Díky této infrastruktuře nabídne komponovaný areál větší zázemí svým návštěvníkům a přirozeně dojde k prodloužení jejich pobytu v parku. Návrh řešení cestní sítě odděluje trasy pro jednotlivé druhy dopravy (auta, chodci, cyklisté) a současně přináší i novou podobu zahradního parteru před Kolonádou, který je koncipován jako hlavní odpočinkový prostor parku. Před Kolonádu je vložena oválná promenáda, která vymezuje centrální prostor a společenské ohnisko parku. Oválná promenáda vychází z historického zahradního parteru. Uvnitř oválu je navržen velkorysý obytný trávník. Centrální kompozice je postavena na silném prvku opečovávaného trávníku a promenádě s kvalitním osvětlením a mobiliářem. Zahradní parter je mimo ovál doplněn několika herními prvky pro děti v předškolním věku.

Zásadním rozhodnutím města je obnova historického městského parku ve smyslu „návratu ke komponované krajině“ a k přírodně krajinářskému parku coby historickému stylu, který má vlastní pravidla a vlastního ducha. Nechceme a ani nemůžeme vytvořit repliku parku, který zde byl za časů Františka Xavera Mercandina. Jednak se nedochovala historická dokumentace, ale především je třeba, aby prostředí člověka reflektovalo jeho aktuální potřeby, životní styl a ducha doby.

Projekt "Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech", který představuje první etapu modernizace cestní sítě pro nemotorové formy dopravy (tj. pro chodce a cyklisty) se bude v roce 2016 ucházet o dotační podporu v rámci 18. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1. 2.: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

V rámci této akce se plánuje jednak rekonstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty od mostu u Technických služeb (TS) k přechodu na silnici I/27 u Čedíku a navazující úsek od tohoto místa k nově vybudovanému přístavišti lodiček u rybníku v parku. Další aktivitou v rámci této akce je výstavba nového úseku stezky od mostu kolem plochy u TS k zahradnictví, kde se napojí na stávající cyklostezku do Lub. Tyto úseky jsou součástí již existujících a vyznačených cyklotras č. 38 (Luby - Klatovy) a č. 2081 (městský park - U Čedíku - Plánická ulice). V rámci uvedených úseků se bude jednat o stezky (komunikace) s novým asfaltovým povrchem, který umožní bezpečný a pohodlný pohyb všem uživatelům, vč. in-line bruslařů. Součástí stezek budou i stojany na kola a další mobiliář (infopanely, lavičky apod.).

Jak již bylo uvedeno, jedná se o první etapu obnovy a modernizace cestní sítě, na kterou budou v následujících letech navazovat další úseky. Výsledkem všech úprav by měla být moderní, bezpečná a zejména funkční síť stezek, která by měla jak chodcům, tak cyklistům umožnit pohodlný pohyb v základních přepravních směrech procházejících přes městský park.

Kliknutím na náhled získáte obrázek ve větším rozlišení (velikost 1 MB)

Situační výkres - Mercandinovy sady - obnova - 2. etapa  

logo IROP
 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ