INFORMACE K ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD A KONTEJNERŮ NA BIOODPAD | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE K ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD A KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace k rozmístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejnerů na bioodpad

Město Klatovy upozorňuje občany města na rozmístění více jak 40 nových kontejnerů na bioodpad na území města na prozatímních stanovištích.
Nové biokontejnery o objemu 1100 litrů mají hnědou barvu a jsou výrazně označeny. Jsou určeny pro odkládání biologických odpadů rostlinného původu. Tím se rozumí slupky od zeleniny, brambor, posekaná tráva, drobné větvičky, listí apod.

Obsah biokontejnerů bude odvezen a zpracován v kompostárně Města. Pro správnou funkci kompostárny je důležité nemísit s tímto odpadem živočišné zbytky (maso, vejce, zbytky jídel apod.) a samozřejmě neodkládat do biokontejnerů jiné odpady, které patří do běžných popelnic či do tříděného odpadu. Rovněž žádáme občany, aby do biokontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. baterie, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami apod.)

Biokontejnery jsou pravidelně vyváženy a budou občanům k dispozici v období od 1. 4. 2016 – 31. 10. 2016.

Kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) v části obce Klatovy

Umístění

BRKO

Cibulkova ul. (u DPS)

1

Čechova

1

Čejkova

1

Domažlická - novostavby

1

Horažď. předměstí - K Zaječímu vrchu

1

Horažď. předměstí - U Parku

1

Lidická - ZŠ Masarykova

1

Luční - u budovy SDH

1

Máchova

1

Mánesova

1

Max. Gorkého - fotbalové hřiště

2

Parkoviště pod zimním stadionem

2

Pod Hůrkou

1

Za Retexem

1

Pod Vrškem - býv. nemocnice

1

Zahradní ul. - sídliště

1

Družstevní - u garáží

2

Zahrádkářská kolonie Markyta

2

Zahrádkářská kolonie Harfa (Plánická)

2

Zahrádkářská kolonie U Lázní

2

 

Kontejnery na separovaný odpad v ostatních částech

Umístění

Počet nádob podle druhu

papírplastsklo bílésklo bar.EEZBRKO
Beňovy - náves11 1  
Beňovy - pískovna 1    
Čertovka 1 1  
Činov1212 1
Dehtín1212 1
Dobrá Voda 1 1  
Drslavice - u hřiště1211 1
Habartice - u býv. obchodu11 1  
Habartice - u školy11 1  
Chaloupky11 1  
Kal111   
Křištín 211  
Kvaslice11    
Kydliny - náves1111  
Kydliny - za rybníkem1211  
Luby - u Silnic a.s.111112
Luby - u stavebnin11 1  
Luby - za MŠ1111 1
Luby - sídliště11 1 1
Luby - pod pilou11 1 1
Luby - u hřiště1111 2
Otín - u zastávky1211  
Otín - náves1111 1
Pihovice11 1 1
Sobětice1411 1
Střeziměř1211  
Štěpánovice1211  
Tajanov2311 1
Točník - u kulturního domu1111 1
Točník - u kapličky 1 1  
Tupadly - zbrojnice1211 1
Věckovice 1 1 1
Vícenice - u zastávky 1 1  
Vícenice - u váhy1111  
Vitkovice 1 1  
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ