AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2016 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2016
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Akce realizované hospodářským odborem v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2016

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Navržené opravy jsou nejprve schvalovány jednotlivě Radou města Klatov a v průběhu celého roku postupně realizovány.
Pro rok 2016 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky ve výši 23,5 mil. Kč, tedy
o 8,5 mil. Kč více než v roce předchozím.
Za tyto prostředky byla opravena celá řada chodníků a vozovek (viz níže).
Nad rámec plánovaných oprav byly některé komunikace celoplošně opraveny při provádění rekonstrukce inženýrských sítí cizími investory.
V Klatovech byly z prostředků města v roce 2016 opraveny:
 • Křižíkova ulice – komunikace formou tzv. „Obytné zóny“, veřejné osvětlení, zeleň
 • Dvořákova ulice – vozovka, chodníky, veřejné osvětlení
 • vnitroblok Tyršovy ulice – komunikace, odstavné plochy a veřejné osvětlení
 • Voříškova ulice – dvě části chodníků
 • komunikace u hlavní pošty – křižovatka včetně odvodnění dešťové vody
 • nábřeží Kpt. Nálepky – chodník mezi hlavní poštou a Kollárovou ulicí vlevo
 • Žižkova ulice – chodník, odstavné plochy, zeleň
 • Tolstého ulicetři části chodníků včetně veřejného osvětlení, prostor před základní školou
 • Nuderova ulice – dvě části chodníků
 • Tylovo nábřeží komunikace
 • kulturní dům – chodník od parkoviště k bufetu
 • sídliště Pod Hůrkou – část chodníku včetně přístupů do domů čp. 552 až 555
 • Procházkova ulice – dvě části chodníků, vozovka od Palackého k fotbalovému hřišti
 • Kvapilova ulice – chodník ve východní části uhrazen RWE
 • Korálkova ulice – část chodníku mezi Kličkovou a Procházkovou
 • Čejkova ulice – část chodníku vedoucího k centrálnímu hřbitovu
 • Štorchova ulice – chodník – uhrazen RWE, slepá část ulice – komunikace včetně odvodnění
 • Školní ulice – rozšířena část vozovky
 • řadové garáže vedle fotbalového hřiště – komunikace mezi garážemi
 • řadové garáže v ulici U Čedíku – zpevnění svahu tzv. „gabiony“, přilehlá komunikace
 • křižovatka náměstí Míru, Plánická, Vídeňská – úprava povrchu ze žulových kostek
 • Kollárova ulice – opraveny výtluky na komunikaci
 • komunikace na „Němčáku“ – plošně opravena tři místa
 • Wolkerova ulice – komunikace, chodníky, parkovací plochy, veřejné osvětlení
 • Akátová ulice – vozovka, chodníky, veřejné osvětlení
V části Akátové ulice došlo k neočekávanému zpoždění prací na rekonstrukci plynovodu. Následně firma provádějící opravu komunikace silně podcenila rozsah této stavby. Z počátku nasadila malý počet pracovníků s nízkou efektivitou a kvalitou prováděné práce. Souhrn těchto vlivů včetně prací, které vznikly až při provádění díla, jako např. osazení několika nových uličních vpustí, nové řešení jedné křižovatky formou tzv. „chodníkového přejezdu“, apod. způsobil, že se firma dostala do časové tísně. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v tomto ročním období není již možné provést pokládku speciální vrchní asfaltové směsi (méně hlučný asfalt), která vyžaduje ustálenou teplotu nad 10 stupňů Celsia po dobu několika dnů. Tato vrstva bude tedy položena za vhodného počasí počátkem měsíce dubna 2017.
V zájmu provádění kvalitní zimní údržby v Akátové ulici firma provede snížení výšky všech uličních vpustí a vodovodních hrnečků do výšky nově položeného podkladního asfaltu, který byl položen ve dvou vrstvách po 4 cm. Povrchy chodníků jsou dokončeny.
Omlouváme se občanům Akátové ulice za vzniklé problémy.

V integrovaných obcích města Klatov byly opraveny tyto komunikace:
 • Kydliny komunikace vedoucí na Obytce, účelová komunikace na pp.č. 650/3
 • Vícenice komunikace vedoucí od silnice III. třídy přes obec až k dílnám
 • Luby chodník vedoucí od silnice I/27 vlevo naproti mateřské školce, snížen vjezd do Spořilovské ulice, upraveno místo pro sběrný odpad pod stavebninami, upravena krajnice vozovky vedoucí na Sobětice za železničním přejezdem
 • Otín odvedení dešťových vod a zároveň rozšíření části vozovky
 • Vítkovice odvodňovací žlab, který odvede dešťové vody ze silnice do příkopu
 • Střeziměř zřízeno obratiště pro KUKA vůz na cestě před bývalou školou
 • Čínov – část komunikace vedoucí k čp. 913.

Foto MK Křižíkova – oprava formou „obytné zóny“

Křižíkova – oprava formou obytné zóny 


František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ