2016: PROJEKT „PPO KLATOVY – LUBY“ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2016: PROJEKT „PPO KLATOVY – LUBY“
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy Plzeňského kraje > Schválené žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2016: Projekt „PPO Klatovy – Luby“

Město Klatovy podalo v červenci 2016 žádost o dotaci z Plzeňského kraje – programu „Podpora vypracování projektové dokumentace protipovodňových opatření“.

Celkové náklady na zpracování DÚR pro akci PPO Klatovy – Luby činí 490.050,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč.

Účelem dotace je podpora zpracování projektové dokumentace, jako podkladu pro vydání Územního rozhodnutí protipovodňového opatření, spočívajícího ve výstavbě linie zídek a hrází, které zabrání opakovaným rozlivům vody mimo koryto Drnového potoka a zaplavování obytných budov v městské části Klatovy – Luby.

V současné době zpracovává projekční firma návrhy opatření a připravuje místní šetření za účasti majitelů nemovitostí.

Dokončené dílo bude označeno logem Plzeňského kraje.


 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ