POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2017

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 30.8.2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 8. 2017 na žádost týkající se problémů s ptactvem v obci.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16. 8. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se problémů s ptactvem v obci.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 8. 2017 - čj. ŽP/6815/17/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 7.8.2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 8. 2017 na žádost týkající se přijímání podnětů ke kontrolám a provádění kontrol.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 28. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se přijímání podnětů ke kontrolám a provádění kontrol.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 8. 2017 - čj. ŽP/6253/17/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 23.7.2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 7. 2017 na žádost týkající se vymáhání daňových nedoplatků.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 17. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vymáhání daňových nedoplatků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 7. 2017 - čj. FO/1240/17.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.7.2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 7. 2017 na žádost týkající se přijímání podnětů k vykonání státního stavebního dozoru.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se přijímání podnětů k vykonání státního stavebního dozoru.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 7. 2017 - čj. OVÚP/4931/17/Ka.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 10.7.2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 7. 2017 na žádost týkající se odpadového hospodářství.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 23. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se odpadového hospodářství.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 7. 2017 - čj. T/224/17.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 29. 6. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 6. 2017 na žádost týkající se hlášení o produkci a nakládání s odpady Města Klatovy za roky 2014, 2015 a 2016.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 23. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se hlášení o produkci a nakládání s odpady Města Klatovy za roky 2014, 2015 a 2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 6. 2017 - čj. ST/164/17.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Městský úřad Klatovy – 24. 6. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 6. 2017 na žádost týkající se informace zda došlo v našem městě k uplatnění mechanismu o ochraně ovzduší, tedy k provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 14. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se informace zda došlo v našem městě k uplatnění mechanismu o ochraně ovzduší, tedy k provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 6. 2017 - čj. ŽP/5091/17/Uh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Městský úřad Klatovy – 26. 5. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 5. 2017 na žádost týkající se informací seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 27.3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se informací seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou a poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25. 5. 2017 - čj. ST/139/17.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Městský úřad Klatovy – 11. 4. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 4. 2017 na žádost o kopii Hlášení o produkci a nakládání s odpady a jejich ceny. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 27.3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající  žádosti o kopii Hlášení o produkci a nakládání s odpady a jejich ceny.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 4. 2017 - čj. ŽP/2555/17/St.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Městský úřad Klatovy – 7. 4. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 4. 2017 na žádost týkající se informací o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016 a množství směsného komunálního odpadu - žádost o zpřístupnění dat společností EKO-KOM. Městskému úřadu v Klatovech byla dne 27.3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informací o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016 a množství směsného komunálního odpadu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 4. 2017 - čj. ŽP/2593/17/St.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Městský úřad Klatovy – 27. 2. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 2. 2017 na žádost týkající se informací o poskytování dotací přesahující 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 14. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informací o poskytování dotací přesahující 50.000 Kč z rozpočtu Fondu dotací.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 2. 2017 - čj. FO/57/17.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 20. 2. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 2. 2017 na žádost týkající se investičních plánů města na rok 2017.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se investičních plánů města na rok 2017.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 2. 2017 - čj. ORM/628/2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 31. 1. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31. 1. 2017 na žádost týkající se informace jmen všech radních od roku 2002 do roku 2014.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 25. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace jmen všech radních od roku 2002 do roku 2014.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31. 1. 2017 - čj. ST/24/17.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 19. 1. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 1. 2017 na žádost týkající se informace o počtu vyřízených žádostí vyjmutí ze ZPF.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se informace o počtu vyřízených žádostí vyjmutí ze ZPF.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 1. 2017 - čj. ŽP/509/17/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 19. 1. 2017 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 1. 2017 na žádost týkající se investičních plánů města na rok 2017.
Městskému úřadu v Klatovech byla dne 4. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se investičních plánů města na rok 2017.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 1. 2017 - čj. ORM/179/2017/Val.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ