ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – PODZIM 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – PODZIM 2019

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů – podzim 2019

Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) v období od 13.10.2019 do 2.11.2019 na území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.   

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při podzimním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).

 

Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

 

Pro odkládání bioodpadu jsou na stejných stanovištích rozmístěny kontejnery hnědé barvy o objemu 1100 l.  Tyto pravidelně vyvážené kontejnery jsou občanům k dispozici od 1.4.2019.

 

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní dobou:

 

Období:

Pondělí – pátek 

Sobota 

Neděle 

duben – říjen

12:00 – 19:00 

14:00 – 19:00 

14:00 – 20:00

listopad - březen

11:00 – 18:00 

11:00 – 17:00 

14:00 – 17:00 

 

Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

13.10. - 19.10.2019

20.10. - 26.10.2019

27.10. - 2.11.2019

Lidická ul.

Sídliště Plánická BMX

Procházkova – fotbalové hřiště (2 ks)

Zahrádky za fotbalovým hřištěm

Voříškova ul.

Kounicova ul.

Cibulkova ul. – Propan (2 ks)

Domažlické předměstí

Pod nemocnicí

Horažďovické předměstí

Zahrádky v Podhůrčí

Havlíčkova ul.

 

Luby – u jezu

Luby – Silnice a.s.

Luby – sídliště

Sobětice

Štěpánovice

Zahrádky Štěpánovice vlevo

Zahrádky Markyta (2 ks)

Točník (2 ks)

Otín

Vícenice

Dehtín

Čínov

Chaloupky

Zahrádky k letišti

Zahrádky Plánické předměstí

Tajanov

Zahrádky za Lázněmi

Kal

Beňovy

Tupadly

Drslavice

Věckovice

Kydliny (2 ks)

Habartice

Vítkovice

Pihovice

Křištín

Střeziměř

Dobrá Voda

Lažánky, Kosmáčov

 

Ing. Michael Skrbek, jednatel

Pošumavská odpadová, s.r.o.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ