ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – PODZIM 2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – PODZIM 2020

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů – podzim 2020

Město Klatovy upozorňuje občany města na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) v období od 11.10.2020 do 1.11.2020 na území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při podzimním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).

Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu budou na stejných stanovištích rozmístěny kontejnery hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené kontejnery jsou k dispozici od 1.4.2020.

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní dobou:

 

Období:

Pondělí – pátek 

Sobota 

Neděle 

duben – říjen

12:00 – 19:00 

14:00 – 19:00 

14:00 – 20:00

listopad - březen

11:00 – 18:00 

11:00 – 17:00 

14:00 – 17:00 

 

Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

11.10.2020 – 17.10.2020

18.10.2020 – 24.10.2020

25.10.2020 – 1.11.2020

·   Lidická

·   Sídliště Plánická BMX

·   Procházkova – fotbalové hřiště (2 ks)

·   Zahrádky za fotbalovým hřištěm

·   Voříškova

·   Kounicova

·   Cibulkova  – Flaga s.r.o. (2 ks)

·   Domažlické předměstí

·   Pod nemocnicí

·   Horažďovické předměstí

·   Zahrádky v Podhůrčí

·   Havlíčkova

 

·  Luby – u jezu

·  Luby – Silnice a.s.

·  Luby – sídliště

·  Sobětice

·  Štěpánovice

·  Zahrádky Štěpánovice- vlevo

·  Zahrádky Markyta (2 ks)

·  Točník (2 ks)

·  Otín

·  Vícenice

·  Dehtín

·  Čínov

·  Chaloupky

·  Zahrádky k letišti

·  Zahrádky Plánické předměstí

·   Tajanov

·   Zahrádky za Lázněmi

·   Kal

·   Beňovy

·   Tupadly

·   Drslavice

·   Věckovice

·   Kydliny (2 ks)

·   Habartice

·   Vítkovice

·   Pihovice

·   Křištín

·   Střeziměř

·   Dobrá Voda

·   Lažánky, Kosmáčov

 

Ing. Michael Skrbek, jednatel

Pošumavská odpadová, s.r.o.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ