REVITALIZACE MERCANDINOVÝCH SADŮ - SOUHRN I. A II. ETAPY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REVITALIZACE MERCANDINOVÝCH SADŮ - SOUHRN I. A II. ETAPY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Revitalizace Mercandinových sadů - souhrn I. a II. etapy

Revitalizace Mercandinových sadů v Klatovech – I. etapa
Termín realizace: 11/2014–06/2015
Celkové náklady: 10.468.395 Kč
Dotace OPŽP: 6.943.837 Kč, tj. 75% z uznatelných nákladů ve výši 9.258.450 Kč
Předmětem I. etapy byla komplexní revitalizace zeleně v Mercandinových sadech.
V rámci realizace projektu bylo provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin. Obnova zeleně spočívala v odstranění dřevin s výrazně zhoršeným zdravotním stavem a nevyhovující provozní bezpečností, ošetření ostatních dřevin a dosadby stromů.
Celkový počet stromů: cca 1500 ks
Kácení: ze zdravotních důvodů - 182 ks
z koncepčních a výchovných důvodů - 25 ks
Ošetření dřevin: 705 ks
Výsadba: 65 stromů + 2 615 keřů


Revitalizace Mercandinových sadů v Klatovech – II. etapa, část „A“
Termín realizace: 08/2016–06/2017
Celkové náklady: 12.558.822 Kč
Dotace IROP dle ROPD: 1.924.284 Kč, tj. 90% z uznatelných nákladů ve výši 2.138.094 Kč
V této etapě byla provedena cestní síť v centrální části u Kolonády (nové řešení = ovál) vč. osvětlení a rozvodů NN, fontány, automatické závlahy, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a sadovnických úprav. Byly vybudovány smíšené stezky, propojující Puškinovu ulici s cyklostezkou č. 38.
Kamenná dlažba - promenáda cca 331 m2
Mlatové pěšiny cca 635 m (2 210 m2)
Cyklostezky živičné 438 m (1 239 m2)
Fontána před kolonádou - žlab se 7 střiky zapuštěný ve zpevněné ploše, délky cca 20m
Osvětlení: 41 stožárových svítidel + doplňkové osvětlení
Mobiliář (lavičky, odpadkové koše, cyklostojany)
Transfér 5 soch – po obvodu obytného trávníku
Plocha obnoveného trávníku 19 100 m2
Plocha obytného trávníku s automatickou závlahou 2850 m2

Revitalizace Mercandinových sadů v Klatovech – II. etapa, část „B“
Termín realizace: 03/2017–06/2017
Celkové předpokládané náklady: 4.796.750,00 Kč
II. etapa část „B“ zahrnuje dokončení obnovy osvětlení, mobiliáře a cestní sítě vč. infopanelů v prostoru mezi rybníkem a centrálním parterem. Dále řeší instalaci plovoucí fontány, rozšíření přístaviště, nový altán, dětské hřiště u kolonády.
Kamenná dlažba přístaviště: cca 278 m2
Plocha dětského hřiště pro děti do 6 let: 130 m2

Koordinační situační výkres Koordinační situační výkres II. etapa
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ