AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2017
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Akce realizované hospodářským odborem v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2017

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravu a údržbu pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve schvalovány Radou města Klatov a v průběhu celého roku jsou postupně uskutečněny.

Pro rok 2017 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 27 mil. Kč. Další finance poskytli na opravu správci inženýrských sítí.

Za tyto prostředky bylo celoplošně opraveno velké množství vozovek a chodníků.

V Klatovech byly z prostředků města v roce 2017 opraveny:

 • část Lipové ulice v úseku Studentská-„propojovací komunikace“ k Jabloňové,
 • část Studentské ulice v úseku Suvorova-Akátová,
 • Jabloňová ulice včetně dvou prostranství mezi garážemi a stání pro vozidla u mateřské školky,
 • „propojovací komunikace“ mezi Lipovou a Jabloňovou ulicí,
 • dva chodníky vedoucí podél mateřské školky „Studentská“,
 • Lidická ulice,
 • Školní ulice a komunikace v jejím blízkém okolí (souběžná a kolmé na Školní),
 • Kounicova ulice,
 • část Tolstého ulice v úseku Čechova-Macharova.

Všechny výše uvedené komunikace byly celoplošně opraveny následně po provedení celkových rekonstrukcí vodovodních, plynovodních a kanalizačních řadů včetně jejich přípojek do přilehlých nemovitostí. V některých z nich byla provedena i výměna veřejného osvětlení. Výměna VO spolu s celkovou opravou povrchu chodníku byla realizována též v Kvapilově ulici.

V sídlišti Rozvoj byla opravena příjezdová komunikace a bylo zřízeno parkoviště před čp. 91, 92, ve vnitrobloku nábřeží Kpt. Nálepky byla vybudována odstavná plocha pro parkování vozidel, byla opravena komunikace mezi garážemi v sídliště Za Retexem, menší plochy pro stání vozidel byly vybudovány též ve vnitrobloku Tyršovy ulice před čp. 332, 333 a na Rybníčkách. Celoplošně byl opraven povrch komunikace vedoucí od silnice II. třídy k lomečku „Němčák“, dále ve městě komunikace podél železniční trati na Domažlickém předměstí, části ulic Podhůrecká, Družstevní, Nerudova a Nádražní. Byl celoplošně přeložen povrch ze žulových kostek vedoucí k rampě Stálé divadelní scény v Divadelní ulici. Na centrálním městském hřbitově byl proveden nový povrch části chodníčků ze zámkové dlažby. V Domažlické ulici byl opraven povrch chodníku před čp. 828.

V integrovaných obcích města Klatov byly opraveny tyto komunikace:

 • Luby – chodník za mateřskou školkou, přidány lampy veřejného osvětlení na komunikaci k historickému mostu a za trafostanicí vpravo na konci obce ve směru na Železnou Rudu, historický most byl opraven a opatřen novým nátěrem, odstraněn nános z krajnice komunikace podél Drnového potoka za vlakovým nádražím,
 • Štěpánovice – odvedení dešťových vod z vozovky nad požární zbrojnicí, upraveno veřejné osvětlení na komunikaci směr Sekrýt,
 • Kydliny – celoplošně opravena komunikace vedoucí podél rybníka v obci,
 • Otín - odvedení dešťových vod z vozovky před čp. 20,
 • Střeziměř + Křištín – zaasfaltovány plochy před požárními zbrojnicemi,
 • Čínov – část komunikace vedoucí před čp. 79 a 101 včetně odvodnění, tamtéž doplněna lampa VO,
 • Dehtín – vyměněno veřejné osvětlení na návsi,
 • Točník – doplněny lampy VO za čp. 1 a na pp.č. 139/8, opraven povrch komunikace na pp.č. 756,
 • Drslavice – opraven propustek na komunikaci směr Řakom,
 • Věckovice - opraven povrch polní cesty vedoucí k čp. 17,
 • Kvaslice – opraven povrch polní cesty vedoucí na Vracov,
 • Pihovice – opraven povrch komunikace na pp.č. 6596.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ