ÚZEMNÍ STUDIE – SOCIÁLNĚ ANTROPOLOGICKÝ VÝZKUM | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ÚZEMNÍ STUDIE – SOCIÁLNĚ ANTROPOLOGICKÝ VÝZKUM
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní studie Klatovy

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Územní studie – sociálně antropologický výzkum

Vážení,

v červnu 2016 zastupitelstvo města Klatov projednalo a schválilo nový územní plán. Ten předpokládá, že některé části území města budou podrobněji pojednány v tzv. územních studiích.
Aktuálně jsme zadali na základě architektonické soutěže vyhotovení 5 územních studií na veřejná prostranství ve městě vybraným architektonickým týmům.

Jedná se o tyto územní studie:

  • ÚS.1 Klatovy - Hradební okruh
  • ÚS.3 Klatovy - Plánické předměstí
  • ÚS.6 jih Klatovy - lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí
  • ÚS.6 sever Klatovy - lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova
  • ÚS.24 Klatovy - údolí Drnového potoka

Zpracování studií bude trvat bezmála celý rok 2018. Nyní jsme práce na územních studiích zahájili. Uvítali bychom, aby se v nich promítly i názory klatovské veřejnosti, proto jsme požádali o spolupráci Fakultu sociálních věd University Karlovy, tým pod vedením Mgr. Hany Janské, aby ve dnech 19. – 26. 1. 2018 uskutečnil v Klatovech sociálně-antropologický výzkum. Cílem výzkumu je získat od obyvatel města informace o tom, jak se jim v daném místě žije, vyslechnout podněty, které budou sloužit architektům při tvorbě územních studií vybraných lokalit města. V daném termínu se bude ve městě pohybovat tým výzkumníků, kteří budou dělat rozhovory s občany. Budeme rádi, když se tohoto šetření zúčastníte. Výzkumníci některé z Vás slušně a zdvořile osloví, není Vaší povinností vyhovět, uvítáme však, pokud si uděláte čas a své názory jim sdělíte. Máte-li o problematiku hlubší zájem, je možné oslovit tým i na e-mailové adrese jaksezijevklatovech@gmail.com. Nejen na základě tohoto výzkumu připraví architektonické týmy své základní představy o územních studiích, s nimiž seznámí širokou veřejnost na veřejném projednání dne 07.03.2018 – místo a čas budou ještě upřesněny. Sledujte proto, prosím, www stránky města a facebook města.

Ing. Václav Chroust

místostarosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ