NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CYKLISTY V KLATOVECH | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO CYKLISTY V KLATOVECH
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Ostatni

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Nové dopravní značení pro cyklisty v Klatovech

V ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická došlo v minulých dnech k vyznačení piktogramových koridorů pro cyklisty. Toto vodorovné dopravní značení, jehož celková délka je 1,5 km, je vyznačeno v obou směrech těchto ulic. Na povrchu vozovky je nakreslen piktogram cyklisty a směrový znak na osu pohybu jízdních kol, resp. na osu pomyslného jízdního pruhu pro cyklisty.

Obecně jsou piktogramové koridory pro cyklisty integračním opatřením cyklistické dopravy pro společný provoz s ostatními vozidly. Vyznačují se pouze pomocí vodorovného dopravního značení. Jedná se o naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol v rámci pravé části jízdního pruhu či vozovky souběžně s ostatními vozidly. Vyznačením nevyplývají pro účastníky provozu žádná další zvláštní práva ani povinnosti. Je vhodné vycházet z obecných zásad pro společný provoz jízdních kol a vozidel (zejména nevytvářet situace svádějící řidiče k nebezpečnému předjíždění cyklisty).

Důvodem tohoto značení je zejména snaha alespoň trochu ochránit cyklisty, kterých rok od roku přibývá.

Dalším vstřícným krokem směrem k cyklistům bude přeznačení chodníků v Plzeňské ulici na stezku pro pěší a cyklisty, ke kterému dojde po realizaci opravy asfaltových povrchů.

S dopravou, ať už pěší, cyklistickou nebo silniční, souvisí přepracování již zastaralého Generelu dopravy. Nový generel bude nápomocen, mimo jiné, při přípravě budování nových cyklostezek, smíšených stezek a cyklotras nejen v extravilánu, ale i v intravilánu města.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ