ŽÁDOSTI PODANÉ V ROCE 2017 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ŽÁDOSTI PODANÉ V ROCE 2017
Cesta: Titulní stránka > Dotace přijaté > Programy EU > Podané žádosti

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Žádosti podané v roce 2017

Dotace poskytované z prostředků EU Operační program Celkové náklady projektu dle žádosti o dotaci Výše požadované dotace dle žádosti
Vrchlického sady – obnova historického parku OPŽP 10 289 012,52 Kč 1 056 173,28 Kč
Dovybavení systému odděleného sběru odpadů pro město Klatovy OPŽP 4 145 460,00 Kč 2 912 100,00 Kč
Revitalizace zeleně – městský hřbitov v Klatovech OPŽP 1 942 361,67 Kč 1 084 547,86 Kč
Obnova aleje Křížová cesta, město Klatovy OPŽP 625 659,60 Kč 337 135,56 Kč
ÚS. 3 Klatovy - Plánické předměstí IROP 1 016 400,00 Kč 914 760,00 Kč
ÚS. 6 jih Klatovy - lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí IROP 851 646,00 Kč 766 481,40 Kč
ÚS. 1 Klatovy - Hradební okruh IROP 777 957,00 Kč 700 161,30 Kč
ÚS. 24 Klatovy - údolí Drnového potoka IROP 699 380,00 Kč 629 442,00 Kč
Územní studie veřejných prostranství - Bolešiny, náves "Husí rynek" IROP 350 900,00 Kč 315 810,00 Kč
ÚS.6 sever Klatovy - lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova IROP 980 100,00 Kč 882 090,00 Kč
Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa OPŽP 21 218 104,82 Kč 4 631 158,25 Kč
Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových sadech IROP 12 558 822,00 Kč 1 924 284,60 Kč
Modernizace městského informačního systému MěÚ IROP 12 028 730,00 Kč 10 825 857,00 Kč
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.391-393/III, Klatovy IROP 46 479 662,75 Kč 16 695 238,43 Kč
Zvýšení kybernetické bezpečnosti městského informačního systému MěÚ Klatovy IROP 5 893 894,00 Kč 4 834 056,60 Kč
Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech OPŽP 8 287 316,00 Kč 4 143 658,00 Kč
Efektivní řízení města Klatovy OPZ 9 142 455,00 Kč 8 685 332,25 Kč
Zvýšení atraktivnosti lesoparku Hůrka, Klatovy PRV (MAS) 810 095,00 Kč 810 095,00 Kč
Expozice - refektář čp. 59/I IROP 46 383 931,10 Kč 40 750 431,57 Kč
Vybavení základních škol v Klatovech IROP 11 657 461,76 Kč 10 469 935,58 Kč
Kanalizace Klatovy - Točník OPŽP 44 640 238,00 Kč 16 419 970,83 Kč
Vodovod Klatovy - Točník OPŽP 27 736 013,00 Kč 13 320 737,29 Kč
Rekonstrukce lesní cesty - Hůrka, Klatovy PRV 4 218 347,00 Kč 2 351 046,00 Kč
Celkem
272 733 947,22 Kč 145 460 502,80 Kč
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ