PLÁNOVANÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

PLÁNOVANÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V ROCE 2019
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Plánované opravy komunikací v roce 2019

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje plošné opravy povrchů místních komunikací ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
Jednotlivé akce jsou každoročně zařazovány do seznamu na základě požadavků jednotlivých společenství nebo občanů města, dále požadavků osadních výborů integrovaných obcí, ale i na základě kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních komunikacích provádí. Seznam jmenovitých akcí, které se navrhují k realizaci v každém roce, schvaluje Rada města Klatov. Finanční prostředky, které město každoročně na opravy poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. Pro rok 2019 je schválena finanční částka na údržbu komunikací ve výši 25 mil. Kč.
Nároky na opravy ale přesto několikanásobně převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale např. i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu, apod.
Navržené akce v jednotlivých létech jsou tedy koordinovány se správci sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou opravu rozkopaných komunikací.
Pro rok 2019 byly prozatím radou města schváleny následující akce:
  1. Jungmannova ulice – rekonstrukce kanalizačního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu a přípojek (byla již provedena v roce 2018), výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
  2. Harantova ulice – rekonstrukce kanalizačního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu včetně přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
  3. Nerudova ulice v úseku mezi Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizačního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu včetně přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti budovy zimního stadionu a vozovky.
  4. Voříškova ulice v úseku mezi Nerudovou a Podhůreckou – rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky, rekonstrukce parkovacích stání.
  5. Podhůrecká ulice v úseku Domažlická-budova mateřské školky – rekonstrukce plynovodního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
Na výše uvedené akce budou vypsána dvě výběrová řízení na zhotovitele stavby. Ta určí skutečné finanční náklady. Následně bude rada města schvalovat další akce ze „zásobníku“.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace, veřejného osvětlení, apod.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy


Jungmannova ulice 
foto Jungmannova ulice

Harantova ulice 
foto Harantova ulice

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ