AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2018 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE  2018
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Akce realizované hospodářským odborem v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2018

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravu a údržbu pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve schvalovány Radou města Klatov a v průběhu celého roku jsou postupně uskutečňovány.
Pro rok 2018 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 27 mil. Kč. Další finance ve výši přes 1 mil. Kč poskytli na opravy správci inženýrských sítí.
Za tyto prostředky bylo celoplošně opraveno velké množství vozovek a chodníků.
Akce realizované ve městě Klatovy:
- 2. část Lipové ulice v úseku mezi „propojovací“ k Jabloňové a Žižkovou,
- Niederleho ulice,
- chodníky v části Plzeňské ulice v úseku Domažlická-Kollárova oboustranně,
- chodníky v části Tyršovy ulice v úseku Domažlická-Vrbova oboustranně,
- vozovka v části ulice Vrbova,
- vozovka od sil. I/27 k žel. viaduktu ve směru k zahrádkářské kolonii Markýta,
- vozovka v Bulmanově ulici,
- rozšíření a oprava vjezdu k čp. 89, 90 v sídlišti Rozvoj,
- nábřeží Kpt. Nálepky v úseku Dukelská-U Pazderny,
- prostor před garážemi v lokalitě „u Pazderny“,
- vozovka v „bezejmenné“ ulici Pod Lomečky,
- chodníky v části ulice Kličkova (úsek Neumannova-Korálkova),
- chodník v části ulice U Zastávky,
- vozovka v části ul. Na Bělidle,
- chodník v části ulice Šumavská,
- chodník před čp. 938 v Gorkého ulici,
- chodníky kolem čp. 551 v sídlišti Pod Hůrkou,
- vozovka a dvě parkovací plochy v části ulice Nerudova v úseku od Máchovy po sídliště Pod Hůrkou.

Akce realizované v integrovaných obcích města Klatov:
- oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici „kolem pekárny“ v obci Luby,
- oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v obci Luby,
- oprava povrchu silnice mezi obcemi Drslavice a Řakom.

Niederleho ulice 

Foto-Niederleho ulice

 

Akce realizované v roce 2018 v rámci rozpočtu investičních akcí města
- chodník podél silnice III/18515 v obci Tupadly,
- chodník k centrálnímu hřbitovu v Klatovech,
- přechody pro chodce, autobusová nástupiště a další úpravy v ulicích Plánická, Jiráskova a Dobrovského,
- chodníky a nástupiště AZ na náměstí Míru,
- stezka pro pěší a cyklisty v obci Sobětice.

Celkové náklady výše uvedených investičních akcí činily 38 mil. Kč.

přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem v Dobrovského ulici 

Foto-přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem v Dobrovského ulici

 

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ