INVESTIČNÍ AKCE NA ÚSEKU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INVESTIČNÍ AKCE NA ÚSEKU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2019
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Investiční akce na úseku pozemních komunikací v roce 2019

Pro rok 2019 byly prozatím schváleny zastupitelstvem města v rámci rozpočtu investic na výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací dvě akce:

1. „Klatovy-Mánesova ulice-parkoviště pro osobní automobily“, předpokládaný termín výstavby 01.04. – 31.05.2019, odhad stavebních nákladů činí 1,3 mil. Kč vč. DPH. Podél stávajících místních komunikací budou vybudovány tři parkovací pásy, v celkovém počtu 27 kolmých parkovacích stání. V rámci stavby bude provedena ochrana stávajících inženýrských sítí. Jedná se o kabely sítě elektrické komunikace a silové kabely ČEZ. Parkoviště 1: parkovací stání před bytovými domy čp. 756 a 757, počet stání 12, parkoviště 2: parkovací stání navazující na stávající podél Mánesovy ulice, počet stání 6, parkoviště č. 3: parkovací stání před bytovými domy čp. 805 a 806, počet stání 9. Účelem stavby je navýšení kapacity parkovacích stání v lokalitě bytových domů v Mánesově ulici, kde z důvodu jejich nedostatku dochází k živelnému parkování v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, což znesnadňuje zásah integrovaného záchranného systému. Výstavba bude probíhat za částečně omezeného provozu dotčených komunikací.

 

 

2. „Klatovy – Kollárova ulice“, předpokládaný termín výstavby 15.07. – 15.10.2019, odhad stavebních nákladů činí 10,5 mil. Kč vč. DPH.
Rekonstrukce vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-nábřeží Kpt. Nálepky. Z důvodu přítomnosti starých betonových panelů v podkladní vrstvě dojde ke kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev. Současně dojde k rekonstrukci vodovodního řadu v celém úseku a k rekonstrukci kanalizačního řadu v místě křižovatky s Masarykovou ulicí. Úpravou dojde ke zkvalitnění povrchu této velice dopravně vytížené místní komunikace. Stavební práce si yyžádají úplnou uzavírku ulice po dvou úsecích mezi křižovatkami. Objízdné trasy budou vedeny po souběžných místních komunikacích (Dukelská, Vaňkova, Masarykova, nábřeží Kpt. Nálepky).


F. Kocfelda, vedoucí HO 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ