OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV Č. 4/2018 O NOČNÍM KLIDU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KLATOV Č. 4/2018 O NOČNÍM KLIDU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 4/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 4/2018

o nočním klidu

Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 11.12.2018 usnesením č. 2 bod XIII usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.[1]

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:

 1. v noci z 30. dubna na 1. května;
 2. v noci z 31. prosince na 1. ledna;
 3. v noci ze dne konání tradiční Klatovské pouti na den následující a v noci ze dne konání Mezinárodního folklorního festivalu na den následující, konkrétně v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli jeden víkend v měsíci červenci.

2) Doba nočního klidu se vymezuje:

 1. od 24:00 h 26. dubna 2019 do 06:00 h 27. dubna 2019 z důvodu konání akce Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye;
 2. od 23:00 h 4. května 2019 do 06:00 h 5. května 2019 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;
 3. od 23:00 h 18. května 2019 do 06:00 h 19. května 2019 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;
 4. od 23:00 h 25. května 2019 do 06:00 h 26. května 2019 z důvodu konání akce Author Král Šumavy;
 5. od 23:00 h 31. května 2019 do 06:00 h 1. června 2019 a od 23:00 h 1. června 2019 do 06:00 h 2. června 2019 z důvodu konání akce Klatovské pivní slavnosti;
 6. od 23:00 h 15. června 2019 do 06:00 h 16. června 2019 z důvodu konání akce Rock N Beer Festival (stadion TJ Sokol Klatovy);
 7. od 23:00 h 21. června 2019 do 06:00 h 22. června 2019 a od 23:00 h 22. června 2019 do 06:00 h 23. června 2019 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně a hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;
 8. od 23:00 h 20. července 2019 do 06:00 h 21. července 2019 z důvodu konání akce Open Air Lázně;
 9. od 23:00 h 27. července 2019 do 06:00 h 28. července 2019 z důvodu konání koncertu na náměstí Míru;
 10. od 23:00 h 9. srpna 2019 do 06:00 h 10. srpna 2019 z důvodu konání hudebního vystoupení v Hudební zahradě Bistra Vlaštovka;
 11. od 23:00 h 17. srpna 2019 do 06:00 h 18. srpna 2019 z důvodu konání akce Country den v letním kině nebo na náměstí Míru;
 12. od 23:00 h 24. srpna 2019 do 06:00 h 25. srpna 2019 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně;
 13. od 23:00 h 30. srpna 2019 do 06:00 h 31. srpna 2019 a od 23:00 h 31. srpna 2019 do 06:00 h 1. září 2019 z důvodu konání koncertu v kempu Lázně a koncertu na náměstí Míru;

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c) tohoto článku obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Klatovy č. 3/2018.

V Klatovech dne 17.12.2018.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Ing. Martin Kříž
místostarosta města[1] dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ