Přednáška - tlumočení do znakového jazyka a "Tichá linka"

V sobotu 9.3.2019 od 10-12 hodin proběhne v Městské knihovně Klatovy pro neslyšící obyvatele z Klatov a okolí přednáška na téma tlumočení do znakového jazyka a využití služeb "Tiché linky", kterou mohou využít klienti se sluchovým postižením i na odboru sociálních věcí a zdravotnictví našeho úřadu v budově Vídenská 66/1, 4. patro, č. dveří 39 - kontaktní osobou je paní Petra Lucáková.