INDIVIDUÁLNÍ (MIMOŘÁDNÉ) DOTACE NA ÚČEL URČENÝ ŽADATELEM V ŽÁDOSTI | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INDIVIDUÁLNÍ (MIMOŘÁDNÉ) DOTACE NA ÚČEL URČENÝ ŽADATELEM V ŽÁDOSTI

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Individuální (mimořádné) dotace na účel určený žadatelem v žádosti

 1.      Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 Dotaci lze poskytnout např. na významnou jednorázovou reprezentaci města v ČR a zahraničí v oblasti kultury a sportu, jednorázovou podporu sdružení zdravotně postižených, badatelskou a projektovou činnost v oblasti historie a kulturních památek města, nadregionální soutěže, lyžařský výcvik klatovských základních škol, pravidelnou údržbu sportovních zařízení na území města.

 

2.      Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na mimořádné dotace:

 Objem peněžních prostředků je dán rozpočtem města Klatovy v jednotlivých letech.

 

3.      Lhůta pro podání žádosti:

 Písemné žádosti lze podávat na Městském úřadě Klatovy průběžně během celého roku.

 

4.      Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 O žádostech bude rozhodnuto na doporučení komise v radě města (do 50 000 Kč) případně v zastupitelstvu města (nad 50 000 Kč) na nejbližších zasedáních těchto orgánů od doručení žádosti.

 

5.      Veřejnoprávní smlouva a finanční vypořádání dotace

 S úspěšnými žadateli uzavře město Klatovy veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, v ní bude rovněž stanoven termín, ve kterém je žadatel povinen předložit finanční vypořádání dotace. Účetní doklady budou označeny odkazem, že byly hrazeny z městské dotace.


Žádost (formulář jde otevřít přímo pouze v prohlížeči IE, prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome mají problém s doplňkem PDF prohlížeče, proto u těchto prohlížečů musíte nejdříve formulář uložit do PC a potom otevřít v programu pro práci s PDF soubory)  

 Vzor finančního vypořádání

Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ