POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2019

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2019

Městský úřad Klatovy – 11.12.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 09.12.2019 na žádost týkající se usnesení zastupitelstva města.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.12.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se usnesení zastupitelstva města.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 09.12.2019 - čj. MST./1022/19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 06.11.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.11.2019 na žádost týkající se nálezové databáze.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 29.10.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se nálezové databáze.

Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.11.2019 - čj. ŽP/9249/19Br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 26.09.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.09.2019 na žádost týkající se aktivních správců infrastruktury.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 19.09.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se aktivních správců infrastruktury.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24.09.2019 - čj. OVÚP/6876/19/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 26.09.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.09.2019 na žádost týkající se zastupování při jednání s úřadem.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.09.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se zastupování při jednání s úřadem.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.09.2019 - čj. OVÚP/6883/19/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 04.09.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 02.09.2019 na žádost týkající se ochrany ovzduší.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.08.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se ochrany ovzduší.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 02.09.2019 - čj. ŽP/7335/19/Uh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 28.08.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26.08.2019 na žádost týkající se veřejných zakázek.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 18.08.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se veřejných zakázek.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26.08.2019 - čj. T/208/19/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 30.07.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26.07.2019 na žádost týkající se podpory znevýhodněných dětí v oblasti sportu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.07.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se podpory znevýhodněných dětí v oblasti sportu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26.07.2019 - čj. PRÁV/101/19.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 30.07.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29.07.2019 na žádost týkající se stavebního povolení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16.07.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavebního povolení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29.07.2019 - čj. ŽP/6321/19/Se.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 04.07.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 02.07.2019 na žádost týkající se zpracování žádostí osob o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 25.06.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se zpracování žádostí osob o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 02.07.2019 - čj. T165/19/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 24.06.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20.06.2019 na žádost týkající se výkonu státního a stavebního dozoru.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 13.06.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se výkonu státního a stavebního dozoru.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20.06.2019 - čj. ŽP/5353/19/Šp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 17.06.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.06.2019 na žádost týkající se dopravních přestupků.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.06.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se dopravních přestupků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.06.2019 - čj. OD/7474/19/Ja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 09.05.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 07.05.2019 na žádost týkající se změny územního plánu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16.04.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se změny územního plánu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 07.05.2019 - čj. ORM/1099/19/Vi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 19.04.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.04.2019 na žádost týkající se výstavby domu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 10.04.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se výstavby domu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16.04.2019 - čj. ŽP/3305/19/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 08.04.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.04.2019 na žádost týkající se kácení dřevin.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 27.03.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kácení dřevin.
Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.04.2019 - čj. ŽP/2898/19/Br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 14.03.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12.03.2019 na žádost týkající se rozhodnutí o změně využití území.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.03.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se rozhodnutí o změně využití území.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12.03.2019 - čj. OVÚP/1865/19/My.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 12.03.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12.03.2019 na žádost týkající se seznamu uživatelů honiteb v působnosti úřadu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.03.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu uživatelů honiteb v působnosti úřadu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12.03.2019 - čj. ŽP/2106/19/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 22.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22.02.2019 na žádost týkající se inventarizace zeleně a mobiliáře.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 20.02.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se inventarizace zeleně a mobiliáře.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22.02.2019 - čj. ŽP/1618/19/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 07.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 07.02.2019 na žádost týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 01.02.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 07.02.2019 - čj. T/37/19/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 06.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 06.02.2019  na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.03.2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 06.02.2019 - čj. ŽP/1032/19/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 05.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.02.2019 na žádost týkající se vyvlastňovacích řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.01.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vyvlastňovacích řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.02.2019 - čj. T/33/19/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 28.01.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28.01.2019 na žádost týkající se investičního plánu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.01.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičního plánu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28.01.2019 - čj. ORM/110/2019/Běl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 17.012019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.01.2019 na žádost, aby byl předem informován o všech správních řízeních vedených MěÚ Klatovy, odborem životního prostředí, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.03.2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost, , aby byl předem informován o všech správních řízeních vedených MěÚ Klatovy, odborem životního prostředí, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17.01.2019 - čj. ŽP/472/19/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 04.01.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.01.2019 na žádost týkající se služeb moderování.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.01.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se služeb moderování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.01.2019 - čj. T/1/19/Stj.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ