POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2019 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POSKYTNUTÉ INFORMACE PODLE ZÁK. 106/1999 SB (§ 5, ODST.3) - ROK 2019

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 12.03.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12.03.2019 na žádost týkající se seznamu uživatelů honiteb v působnosti úřadu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 07.03.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se seznamu uživatelů honiteb v působnosti úřadu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12.03.2019 - čj. ŽP/2106/19/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 22.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22.02.2019 na žádost týkající se inventarizace zeleně a mobiliáře.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 20.02.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se inventarizace zeleně a mobiliáře.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22.02.2019 - čj. ŽP/1618/19/HO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 07.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 07.02.2019 na žádost týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 01.02.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 07.02.2019 - čj. T/37/19/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 06.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 06.02.2019  na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.03.2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. "stavební zákon" a o všech řízeních, opatřeních a zásazích, včetně kácení dřevin, které by se mohly dotknout zájmů chráněných zákonem.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 06.02.2019 - čj. ŽP/1032/19/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 05.02.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.02.2019 na žádost týkající se vyvlastňovacích řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.01.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vyvlastňovacích řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.02.2019 - čj. T/33/19/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 28.01.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28.01.2019 na žádost týkající se investičního plánu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 08.01.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičního plánu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28.01.2019 - čj. ORM/110/2019/Běl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Městský úřad Klatovy – 17.012019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.01.2019 na žádost, aby byl předem informován o všech správních řízeních vedených MěÚ Klatovy, odborem životního prostředí, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.03.2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost, , aby byl předem informován o všech správních řízeních vedených MěÚ Klatovy, odborem životního prostředí, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17.01.2019 - čj. ŽP/472/19/Sch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 04.01.2019 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.01.2019 na žádost týkající se služeb moderování.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 03.01.2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se služeb moderování.
Žadateli byla odpověď poskytnuta emailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.01.2019 - čj. T/1/19/Stj.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ